KUYUM TİCARETİ YONETMELİĞİ VE YETKİ BELGESİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK

03 Ocak 2022

KUYUM TİCARETİ YONETMELİĞİ VE YETKİ BELGESİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK

        24 Aralık 2021 Tarih ve 31699 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin geçici 1inci maddesinde 14.04.2021 tarihinden itibaren faaliyette olan kuyum işletmelerine yetki belgesi almaları için süre 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

        Bu kapsamda 14.04.2022 tarihi itibari ile Kuyum Ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi yada Meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30.06.2022 tarihine kadar yapılan başvurularda Yönetmeliğin 6ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen "Ustalık belgesi şartı aranmaksızın "(Taahhütname ile) yetki belgesi verilir. Ustalık belgesini 31.12.2022 Tarihine kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine (KTBS) veya Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'ne teslim edilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ İNDİR