Ticaret Bakanı Sn. Mehmet MUŞ'un Ahilik Haftası Mesajı

15 Eylül 2021

Ticaret Bakanı Sn. Mehmet MUŞ'un Ahilik Haftası Mesajı
 
Ahilik, 13’üncü yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından kurularak, o zamandan bu yana Müslüman Türklerin bir yandan sanat ve meslek alanlarında yetişmelerini sağlarken, bir yandan da onların ahlaki yönden gelişmelerini teşvik eden bütüncül ve kapsamlı bir müessesedir.
Amacı zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmek olan Ahilik, bu yönüyle yalnızca bir meslek kuruluşu olmakla kalmamış; Kuran ve Sünnet ışığında bir ahlak sistemi geliştirmiş, insanlara bir arada çalışma kabiliyeti kazandırarak milli birliği tesis etmiş, Müslüman Türkleri yerleşik birer meslek sahibi yaparak Anadolu’nun vatan olmasına katkı sağlamış, piyasada kalite ve standartların oluşmasına öncülük ederek adil ve güvene dayalı bir ekonomik çevre inşa etmiştir.
Çalışmayı, emek ve sermaye barışını, çevreyi temiz tutmayı, kaliteli mal üretmeyi, gençleri eğitmeyi, ticareti ahlak ile yapmayı teşvik eden Ahilik, Anadolu’da sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik düzenin kurulmasında önemli roller üstlenmiştir.
Medeniyetimizin temel sac ayaklarından biri olan Ahilik, Anadolu’dan doğarak dünyaya örnek olan ticari, ahlaki ve sosyal öğretileri içinde barındırmaktadır. Bugün, modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standardı, tüketici hakları, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavram, Ahilik teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir.
Ahilerin kurdukları bu kapsamlı teşkilat modeli; bugünkü esnaf odaları, işveren sendikaları, ticaret odaları, sanayi odaları, işçi sendikaları, eğitim hizmetleri veren kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, Türk Standartları Enstitüsü ve belediyeler gibi kurum ve kuruluşların temeli sayılmaktadır.
Ahilik sisteminin kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir; akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” sözünü düstur edinen Ahilik Kültürü, bu yönüyle toplumun tüm kesimlerine işini akıl ve ahlak ile yapmayı öğütleyen bir rehberdir.
İçerisinde bulunduğumuz 2021 yılı Ahi Evran-ı Veli’nin 850’nci doğum yıl dönümüdür. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN kendi imzasıyla yayımladığı bir karar ile 2021 yılını Ahi Evran Yılı ilan etmiştir. Diğer yandan, bu yıl UNESCO da Ahi Evran Yılı’nı anma ve kutlama yıl dönümleri arasına aldı.
Ticaret Bakanlığı olarak, Ahilik kültürünü tanıtmak ve yaşatmak ve Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların en önemlisi olan Ahilik Haftası Kutlamalarına ilişkin çalışmalarımızı, bu yılın Ahi Evran Yılı olması sebebiyle bambaşka bir heyecan ve titizlikle yürüttük. Bu önemli yılda, Ahi Evran-ı Veli’yi anmak ve kurmuş olduğu Ahilik sistemini yaşatmak adına, Ahilik Haftası Kutlamalarının 34’üncüsünü başta Kırşehir olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlamaktayız.  
Doğumunun 850’nci yıl dönümünde, medeniyetimizin mimarlarından Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin, esnaf ve sanatkârlarımızın 34’üncü Ahilik Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum.