KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ(KOOPBİS), ANASÖZLEŞME İNTİBAK, EĞİTİM VE DENETİM YÖNETMELİKLERİ DUYURUSU

27 Temmuz 2023

Kooperatifler Kanununun ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında hazırlanan "Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği" 14/01/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan genelge ile verilen sorumluluklara aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin her birinin, her bir yükümlülük için ayrı ayrı adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Mevzuat hükümleri kapsamında, Bakanlığımızın hazırlamış olduğu “Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”, Bakanlık Makamının Onayı ile uygulamaya konulmuş olup aşağıda belirtilen linkden ulaşılabilir.

Öte yandan, 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9; “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmünü haizdir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız yetki alanında hali hazırda kurulu kooperatiflerin intibak işlemleri için 26 adet örnek anasözleşme hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yeni örnek anasözleşmeler 23/08/2022 tarihi itibariyle Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) ve Bakanlığımız internet sitesine yüklenmiştir.

İntibak işlemi hukuki durumu faal olan kooperatifler tarafından gerçekleştirilecek olup, tasfiye halindeki kooperatifler genel kurullarında tasfiyeden dönüş kararı almadıkça; münfesih durumda olanlar faaliyetlerinin devam ettiği yönünde, terkin ve re ’sen terkin durumundaki kooperatifler ise kooperatifin ihyası yönünde mahkeme kararı getirmedikleri sürece intibak işlemi gerçekleştiremeyecektir.

26 Ekim 2024 tarihine kadar yapılması gereken intibak işlemleri hakkında yayınlanan 2022/04 Sayılı genelgeler yayınlanmış olup aşağıda belirtilen linkden ulaşılabilir.

"Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği" ayrıca belirli kriterlere sahip kooperatiflere yönelik hazırlanan, “Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik” ve “Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği” yayınlanmış olup aşağıda belirtilen linkden ulaşılabilir.

Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı tüm kooperatif ve üst kuruluşlarını ilgilendiren Kooperatif Bilgi Sistemi (Koopbis) ve anasözleşme intibakı ile belirli kriterlere sahip kooperatif ve üst kuruluşları ilgilendiren denetim ve eğitim yönetmelikleri hakkında yapılması gereken iş ve işlemlerin, olumsuz durumlara mahal vermemek adına söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT EVRAKLARI:

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği
   * Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
İntibak İşlemleri Genelgesi
   * İntibak İşlemleri Yönergesi
Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği
Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik

* Kooperatif ve Üst Kuruluşları Usul ve Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.