2022-2023 LİSELER ARASI KARİKATÜR YARIŞMASI

02 Kasım 2022

Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacı ile Genel Müdürlüğümüzce 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konulu, ülke çapında resmi ve özel okulların,  lise 9.10.11.12. sınıf öğrencileri için KARİKATÜR yarışması, düzenlenmiştir.
 Yarışma Şartnamesini İNDİR
Yarışma Afişi İNDİR

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma için herhangi bir ÖN BAŞVURU yapılmasına gerek yoktur.
 • Yarışma için eserler 24 Ekim 2022 tarihinden 06 Ocak 2023 tarihleri arasında teslim edilebilir.
 • Okullar toplu olarak tek seferde eserleri belirtilen tarih aralığında teslim edebilir.
 • Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma lise 9.10.11.12 inci sınıflar için yapılacaktır. 
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
 • Resimler 35x50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Resimlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir.
 • Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinden, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 
 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir. 
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzüne Şartname içerisinde bulunan tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 
YARIŞMA TAKVİMİ :
 
İlk Başvuru Tarihi : 24 Ekim 2022 Pazartesi
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 06 Ocak 2023 Cuma (mesai bitimine kadar)  
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 01-02 Şubat 2023 Çarşamba/Perşembe
Ödül Kazananların Açıklanması : 15 Mart 2023 Çarşamba Günü (değişebilir)
(Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan tören sonrasında tüm yarışmacılara duyurulacak daha öncesinde duyuru yapılmayacaktır.
Ödül Töreninin Düzenlenmesi : 15 Mart 2023 Çarşamba Günü (değişebilir).
Karikatürlerin Sergilenmesi : 15 Mart 2023 Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan Geleneksel Tüketici Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.