Kooperatif ve Üst Kuruluşların Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Eğitimi İçin Yetkilendirilen Eğitim Sağlayıcılarına İlişkin Duyuru

23 Şubat 2023

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN
YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN EĞİTİMİ İÇİN
YETKİLENDİRİLEN EĞİTİM SAĞLAYICILAR
 
DUYURU

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrası 14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşların yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine eğitim vermek amacıyla, aşağıda unvanları yazılı kurum/kuruluşlara Bakanlığımızca Kooperatifçilik Eğitimi vermek üzere yetkilendirme yapılmıştır.

Kooperatifçilik Eğitimi Sağlayıcısı olabilmek için başvuru ve inceleme süreci devam etmekte olup, yeni yetkilendirmeler yapıldıkça duyurulacaktır.

 • Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği
 • S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
 • Sakarya Esnaf  ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odası
 • Hatay Esnaf  ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Türkiye Köy Kalkındırma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 • Ostim Teknik Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi