25-31 Mayıs Etik Günü ve Haftası

31 Mayıs 2024

Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü ya da doğru-yanlış yönünden değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Kamu etiği, kamu sektötü çalışanlarının ve kamu hizmeti sunan kurumların davranışlarını düzenleyen etik ilkeler ve normlar bütünüdür. Burada ulaşılmak istenen amaç; kamu görevlilerinin dürüst, adil, şeffaf ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktır.Vatandaşların devlete ve kamu kurumlarına olan güvenini korumak için kritik bir öneme sahiptir. Kamu etiği, iyi yönetişimin temel taşlarından biridir ve sürdürülebilir ve adil bir toplum için vazgeçilmezdir.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu 25/05/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulmuş olup, Kanunun 3. maddesinde, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olunması için “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulmuştur.
2008 yılından itibaren kamuda etik farkındalığı artırmak ve tüm toplumda etik kültürünü yerleştirmek amacıyla 5176 sayılı Kanunun kabul edildiği 25 Mayıs gününü ülkemiz genelinde "Etik Günü", aynı günün yer aldığı hafta ise "Etik Haftası" olarak kutlanmaktadır.
Antalya Ticaret İl Müdürlüğü olarak stratejik amacımız etik kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve etik ilkelerle ilgili bilinci artırıp pekiştirmektir. Bunun önemine binaen kurumumuzda 25 Mayıs- 31 Mayıs tarihleri arasında 1 haftalık süre içerisinde eğitim etkinlikleri icra edilmiştir.