6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında; Müdürlüğümüz personellerine, risklerden korunma ve iş kazalarını önlemeye yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi “ verilmiştir.

21 Mayıs 2024


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler, kamu sektörüne ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm çalışanları kapsaması açısından oldukça önemli ve değerli bir yeniliği bünyesinde barındırmaktadır. Bu değişiklik neticesinde ülke çapında tüm çalışanlar kanuni statülerine bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kapsamına alınmışlar ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı toplumun tamamına yayılmıştır.
Kamu kurumu olarak örnek teşkil etmek, iş sağlığı ve  güvenlik kültürünün benimsenmesi açısından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında; Müdürlüğümüz personellerine,   “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi “ verilmiştir.