KOOP-DES Programı Çerçevesinde Projeleri Onaylanan Kooperatiflerimizin Hibe Sözleşmeleri İmzalandı.

08 Eylül 2020

Bilindiği üzere, ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde ülke kooperatifçiliğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kooperatiflerin desteklenmesi programını (KOOP-DES) hayata geçirilmiştir.

Bu doğrultuda; KOOP-DES çerçevesinde ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin; Bakanlığımıza sunmuş oldukları projeler Bakanlığımız Merkez Komisyonu tarafından onaylanmış ve İl Müdürlüğümüzde Bakanlığımız adına İl Müdürümüz Sayın Halil ÖZŞAHAN ile S.S. Sanatın Ustalarının Üretim İşletme ve Ticareti Kooperatifi,  S.S. Alanya Koza Ürünleri El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Gazipaşa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Engelliler ile Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. 7K Kadın Girişimi Üretim ve İşletme  Kooperatifi, S.S. Serik Boğazkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme  Kooperatifi ve  S.S. Turizm Gıda Çevre Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim kurulları ile Hibe Sözleşmeleri imzalanmıştır.