Kadın Girişim ve İşletme Kooperatiflerine KOOP-DES Eğitimi verildi.

23 Temmuz 2020

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenen KOOP-DES Programı ile ilgili Bakanlığımız bünyesinde yer alan Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi ortak ve yöneticilerine Müdürlüğümüz toplantı salonunda Bakanlığımız Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seçkin CENKIŞ, Ticaret Uzmanı Erdinç YALÇINKAYA ve Ticaret İl Müdürü Halil ÖZŞAHAN'ın katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.