GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - HAZIR BEYAN SİSTEMİ TANITIMI

01 Mart 2022

T. C
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri, Strateji ve Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü 

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, idare ve mükellef arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması, vergi ödeme alışkanlığının kazandırılması, topluma ve gençlere verginin öneminin daha iyi anlatılması ve mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tanıtım çalışmaları devam etmektedir.

2021 yılı gelirleri için beyanname verme döneminin 01/03/2022 tarihinde başlayacağı hususu da dikkate alınarak, Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla beyanname vermesi gereken mükellefleri bilgilendirmek, beyanname vermeyi hatırlatmak ve beyanname vermeye yönlendirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Hazır Beyan Sistemi Kamu tanıtım spotu hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve aşağıdaki videoda yer alan Hazır Beyan kamu spotunu tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.