2023 Yılı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) II. Çağrı Başvuruları

12 Temmuz 2023
KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.
 
KOOP-DES kapsamında  kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Başvuru ile ilgili detaylara https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des/koop-des-basvuru-duyurusu linkinden ulaşılabilecektir.
 
Başvurular 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. 
 
Ayrıca Programla ilgili sorular "koopdes@ticaret.gov.tr" e-posta adresine iletilebilecektir.