2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak kutlanması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “2021 yılının Ahi Evran Yılı Olarak Kutlanması” konulu 2021/4 sayılı Genelge yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

01 Nisan 2021

Genelgede, Anadolu'da Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkâr zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı Ahi Evran'ın, Ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön verdiğini, Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynadığını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp alanlarında derin bir âlim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir veli olduğu ifade edilmiştir.

Ahilik teşkilatının, geçmişte sosyal ve ekonomik hayati yönlendirdiği gibi günümüzdeki birçok sosyal ve iktisadi kuruluşun oluşumunda ve şekillenmesinde de büyük pay sahibi olduğu belirtilmiştir.

Genelgenin devamında, doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Ahi Evran'ı anmak ve Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin de Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceği belirlenmiştir.

Söz konusu Genelgeye tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.