KOOPERATİF GENEL KURUL BAKANLIK TEMSİLCİSİ BAŞVURULARI

10 Mart 2020
Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler;
 
  • Çağrı için alınan kararın örneği.
  • Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren belge. 
  • Toplantı gündemi.
  • Vezne alındısı.

Not: Kooperatif genel kurul başvurularının toplantı tarihinden en az 15 gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

GENEL KURUL TUTANAK ÖRNEĞİ

 


                  2020 YILI İÇİN GEÇERLİ  BAKANLIK TEMSİLCİ ÜCRETİ:

Bakanlık Temsilci Ücreti:     Çalışma Saatleri İçi: 56,00 TL.  -  Çalışma Saatleri Dışı: 112,00 TL. 


                    2020 YILI İÇİN GEÇERLİ  DAMGA VERGİSİ:

Bilançolar: 68,70 TL.  -  Gelir Tabloları: 32,90 TL. Not:  Bakanlık Temsilci Ücreti, İl Müdürlüğünden düzenlenecek Muhasebe İşlem Formu ile Antalya Deftardarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

06.01.2020 tarihinde güncellenmiştir.