IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı Yayımlandı.

08 Temmuz 2024

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi)

 

İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 28 Haziran 2024 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
BAŞVURU YAPILACAK İLLER
IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
“M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

TEDBİR ADI SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANI DESTEK BÜTÇESİ
(AVRO)
M7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi  
 
 %60-70
 
 
 80.000.000
302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
302-3 Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler
302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları
 

BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular, 12.07.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 16.08.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 29.08.2024, saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
YATIRIM SÜRELERİ
İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.
ÖNEMLİ HUSUSLAR
Açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru yapılamayacaktır. Söz konusu yatırımlar için 2024 yılı içerisinde ayrı bir çağrıya çıkılacaktır.
Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması, IPARD Programında yer alan kırsal alan tanımı, sıralama kriterleri ve eş finansman oranındaki değişiklikleri de içeren Program değişikliklerinin Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının ardından gerçekleştirilecektir.
Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 2.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.
TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine Kurumumuzun internet adresinde, (www.tkdk.gov.tr) İletişim başlığı altından veya 2. Çağrıya ait Bilgi Kitapçığından ulaşılabilir.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.
İlanen Duyurulur.

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.